Měření osvětlení

Zajímá Vás jak silnou žárovku použít do dětského pokoje nebo na schodiště? Můžete se držet doporučených hodnot nebo změřit intenzitu světla. 

Intenzita osvětlení se měří pomocí jednotky LUX (lx). 1 lx se počítá poměrem světelného toku (1 lm) dopadajícího na 1 m².

Běžná intenzita denního světla se pohybuje v rozmezí mezi 100 a 10 000 lx. Například při zatažené obloze je hodnota intenzity světla okolo 1000 lx. Množství osvětlení běžného interiéru měříme nejčastěji mezi 100 a 500 lx.

 

 Noční měření luxmetrem

 

Měřit je zapotřebí po setmění nebo v zatemněných prostorách, jinak je výsledek měření ovlivněn přirozeným denním světlem.

 

INTENZITA OSVĚTLENÍ

Správným a dostatečným osvětlení šetříte své zdraví, předcházíte únavě zraku, která může vest až jeho poškození.

Pro různé prostory podle využití platí různé hodnoty osvětlení. V garáži nebo na chodbě naše oči nepotřebují stejnou intenzitu světla jako třeba v kuchyni. Nejlépe osvětlené by měly být hlavně pracovny a dětské pokoje, kde jsou oči nejvíce namáhány při čtení a psaní.

 

 

Jaké jsou směrné hodnoty intenzity  světla?

schodiště

chodby

haly

100 lxkoupelny

toalety

obytné místnosti

 

200 lx

desky pracovních stolů

kuchyňské linky

dětské pokoje

 

300 lx

místa pro čtení

psaní a jemné práce

 

  

 

500 lx

místnost pro výtvarnou výchovu

kreslírny pro technické kreslení

 

750 lx

 

kontrola barev

1000 lx

 

 

Osvětlení obytných budov řeší norma ČSN 73 4301

Osvětlení pracovních prostorů norma EN 12464-1

 

 

Měření osvětlení v průmyslových

budovách

 

Na pracovištích je intenzita osvětlení dána směrnicemi hygieny podle ČSN 36 0011-1 a ČSN 36 0011-3, příloha A. Intenzita zde musí být změřena proškoleným profesionálem a musí o ní být vedena dokumentace. Měření musí být prováděno kalibrovaným přístrojem. Veškeré protokoly se předkládají hygieně při kolaudaci objektu.
 

Ze zdravotního hlediska je intenzita osvětlení například v nemocnicích nebo ve výrobních halách velice důležitá a mnohdy podceňovaná. Zaměstnavatel je povinen zajistit zdravé podmínky pro práci a dodržovat hygienou stanovené limity.
 

Nejen zdraví zaměstnanců, ale i produktivita a chybovost se zrcadlí ve správném či špatném osvětlení pracoviště. V průmyslovém odvětví i ve službách hraje osvětlení významnou roli v kvalitě pracovních podmínek.