Jak zapojit svítidlo

Chcete si nainstalovat lustr nebo jiné svítidlo sami? Tady je několik rad. 

 

INSTALACI BY NEMĚLA PROVÁDĚT OSOBA, BEZ ZNALOSTÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ, ROZVODŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZÁSAD BEZPEČNOSTI. PROTOŽE CHYBY PŘI INSTALACI MOHOU ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘI VLASTNÍ INSTALACI I PŘI NÁSLEDNÉM POUŽÍVÁNÍ ELEKTROSPOTŘEBIČE

 

SVÍTIDLO NEPŘIPOJUJTE K VODIČŮM, KTERÉ JSOU POD NAPĚTÍM. PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE VŽDY VYPNĚTE JISTIČ OBVODU A ZKOUŠEČKOU SE UJISTĚTE, ŽE NA VODIČÍCH NENÍ SÍŤOVÉ NAPĚTÍ.

 DBEJTE NA SPRÁVNÉ ZAPOJENÍ.

 

UMÍSTĚNÍ SVÍTIDLA MUSÍ BÝT ZVOLEN TAK, ABY SVÍTIDLO NEOHROŽOVALO BEZPEČNOST.

SVÍTIDLO NESMÍ BÝT ZAVĚŠENO POUZE NA PŘÍVODNÍCH VODIČÍCH, ZAPOJENÝCH VE SVORKOVNICI.
 
 
 

Výběr svítidla

Základním kritériem pro výběr svítidla je prostředí, ve kterém bude svítidlo nainstalováno. Jsou svítidla určená pro instalaci v interiérech, exteriérech, v prostředí s vysokou vlhkostí, v prostředí s vysokou prašností a ve výbušném prostředí. Informace pro jaké prostředí je svítidlo určeno, naleznete v popisu svítidla, nebo návodu na instalaci a používání svítidla.

 
 

Instalace svítidla

Při instalaci se můžete setkat se dvěma možnostmi.

U nově instalovaných elektrických rozvodů jsou pro svítidla připraveny tři barevně rozlišené vodiče: modrý - nulový, černý nebo hnědý - fázový a žluto-zelený - ochranný. Na svítidle by měly být stejně barevné vodiče. Vodiče se zapojují pomocí lámací svorkovnice takzvané čokolády. Při zapojení je nutné spojovat vodiče stejné barvy. Celá odizolovaná část vodiče musí být skryta ve svorkovnici. U některých svítidel bývá svorkovnice připevněna ke svítidlu a jednotlivé svorky jsou označeny znaky N-nulový vodič, L-fázový vodič, - ochranný vodič.

 U svítidel vyrobených z elektricky nevodivých materiálů mohou být pouze vodiče dva, fázový (černý nebo hnědý) a nulový (modrý) v tomto případě se ochranný (žluto-zelený) nezapojuje. Konec tohoto vodiče musí být zaizolovaný, aby se nemohl zkratovat s ostatními vodiči

 

U starších rozvodů bývají pro svítidla vyvedeny pouze dva vodiče (chybí ochranný vodič). Někdy nebývá barevně odlišen vodič fáze. Pokud vodiče nejsou jasně označeny barvami, je nutné použít zkoušečku pro jejich rozlišení. V tomto případě, máme-li svítidlo se svorkou pro ochranný vodič, připojte na tuto svorku NULOVÝ vodič (V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ FÁZOVÝ) a pak spojíme propojkou svorku pro ochranný vodič a nulový vodič.